कति छ आज बजारमा तरकारीको मूल्य ? (मूल्यसूचीसहित)

dainikonline
दैनिक अनलाइन | चैत ८, २०७६ शनिबार | 0

काठमाडौँ । विश्व महामारीको रुप ल्याएको कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालको तरकारीको मूल्यमा पनि देखिएको छ। बजारमा दिनप्रतिदिन तरकारीको मूल्य बढ्दै गएको छ।   

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज प्याजको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो ६० देखि अधिकतम मूल्य ७० रुपैयाँसम्म रहेको छ।  त्यस्तै ठूलो गोलभेडाको खुद्रा मूल्य न्यूनतम प्रतिकिलो ७० देखि ८० रुपैयाँसम्म छ भने आलुको मूल्य न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँसम्म रहेको छ।  

आज कुन तरकारीको भाउ कति ? 

दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण
चैत्र  ८, २०७६
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ७० ८० ७५
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी ७० ८० ७५
गोलभेडा सानो के.जी. ५० ६० ५५
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ६० ७० ६५
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी ५० ६० ५५
गोलभेडा सानो(तराई) के जी ५० ६० ५५
अालु रातो के.जी. ५० ६० ५५
आलु रातो(भारतीय) के जी ५० ६० ५५
प्याज सुकेको भारतीय के.जी. ६० ७० ६५
गाजर(लोकल) के.जी. ४० ५० ४५
गाजर(तराई) केजी ३० ४० ३५
बन्दा(लोकल) के.जी. ३० ४० ३५
बन्दा(नरिवल) केजी ३० ४० ३५
काउली स्थानिय के.जी. ५० ६० ५५
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी ६० ७० ६५
मूला सेतो(लोकल) के.जी. २० ३० २५
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी २० ३० २५
भन्टा लाम्चो के.जी. ७० ८० ७५
भन्टा डल्लो के.जी. ७० ८० ७५
बोडी(तने) के.जी. १६० १७० १६५
मटरकोशा के.जी. ७० ८० ७५
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ८० ९० ८५
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ८० ९० ८५
टाटे सिमी के.जी. ६० ७० ६५
तितो करेला के.जी. १३० १४० १३५
लौका के.जी. ६० ७० ६५
परवर(लोकल) के.जी. १३० १४० १३५
घिरौला के.जी. १५० १६० १५५
फर्सी पाकेको के.जी. ७० ८० ७५
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. ४० ५० ४५
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी ४० ५० ४५
भिण्डी के.जी. १४० १५० १४५
बरेला के.जी. ६० ७० ६५
स्कूस के.जी. ५० ६० ५५
रायो साग के.जी. २० ३० २५
पालूगो साग के.जी. ३० ४० ३५
चमसूरको साग के.जी. ३० ४० ३५
तोरीको साग के.जी. ३० ४० ३५
मेथीको साग के.जी. ३० ४० ३५
प्याज हरियो के.जी. ८० ९० ८५
बकूला के.जी. ६० ७० ६५
च्याउ(कन्य) के.जी. ९० १०० ९५
च्याउ(डल्ले) के जी २९० ३०० २९५
ब्रोकाउली के.जी. ६० ७० ६५
चुकुन्दर के.जी. ८० ९० ८५
जिरीको साग के.जी. ५० ६० ५५
ग्याठ कोबी के.जी. ४० ५० ४५
सेलरी के.जी. ४४० ४५० ४४५
पार्सले के.जी. ४४० ४५० ४४५
सौफको साग के.जी. ३० ४० ३५
पुदीना के.जी. ३१० ३२० ३१५
गान्टे मूला के.जी. ३० ४० ३५
इमली के.जी. १५० १६० १५५
तामा के.जी. १४० १५० १४५
तोफु के.जी. १०० ११० १०५
गुन्दुक के.जी. ३२० ३३० ३२५
स्याउ(झोले) के.जी. २४० २५० २४५
केरा दर्जन ११० १२० ११५
कागती के.जी. १६० १७० १६५
अंगुर(हरियो) के.जी. १८० २०० १९०
अंगुर(कालो) केजी २४० २५० २४५
सुन्तला(भारतीय) केजी १०० ११० १०५
तरबुजा(हरियो) के.जी. ५० ६० ५५
भुर्इ कटहर प्रति गोटा १२० १३० १२५
काक्रो(लोकल) के.जी. १०० ११० १०५
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ५० ६० ५५
रुख कटहर के.जी. ११० १२० ११५
नासपाती(चाइनिज) केजी १५० १६० १५५
मेवा(भारतीय) केजी ९० १०० ९५
अदुवा के.जी. १९० २०० १९५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. ३९० ४०० ३९५
खु्र्सानी हरियो के.जी. ९० १०० ९५
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी ९० १०० ९५
भेडे खु्र्सानी के.जी. १२० १३० १२५
लसुन हरियो के.जी. १४० १५० १४५
हरियो धनिया के.जी. ६० ७० ६५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. ५४० ५५० ५४५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. ३४० ३५० ३४५
ताजा माछा(रहु) के जी ३१० ३२० ३१५
ताजा माछा(बचुवा) के जी २७० २८० २७५
ताजा माछा(छडी) के जी २७० २८० २७५
ताजा माछा(म‌ंुगरी) के जी ३०० ३१० ३०५

 

दैनिक थोक मूल्य विवरण
चैत्र  ८, २०७६
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ४५ ५० ४८
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी ४५ ५० ४८
गोलभेडा सानो के.जी. ३५ ४० ३८
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ४५ ५० ४८
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी ३५ ४० ३८
गोलभेडा सानो(तराई) के जी ३५ ४० ३८
अालु रातो के.जी. ३० ३२ ३१
आलु रातो(भारतीय) के जी ३० ३२ ३१
प्याज सुकेको भारतीय के.जी. ४४ ४६ ४५
गाजर(लोकल) के.जी. ३० ३५ ३३
गाजर(तराई) केजी २५ ३० २८
बन्दा(लोकल) के.जी. १८ २० १९
बन्दा(नरिवल) केजी १८ २० १९
काउली स्थानिय के.जी. ३० ३५ ३३
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी ३५ ४० ३८
मूला सेतो(लोकल) के.जी. १५ २० १८
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी १५ २० १८
भन्टा लाम्चो के.जी. ५० ६० ५५
भन्टा डल्लो के.जी. ५० ६० ५५
बोडी(तने) के.जी. १३० १४० १३५
मटरकोशा के.जी. ५० ६० ५५
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ४५ ५० ४८
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ४५ ५० ४८
टाटे सिमी के.जी. ३५ ४० ३८
तितो करेला के.जी. ९५ १०० ९८
लौका के.जी. ४० ४५ ४२
परवर(लोकल) के.जी. ९५ १०० ९८
घिरौला के.जी. ९५ १०० ९८
फर्सी पाकेको के.जी. ४५ ५० ४८
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. २० २५ २२
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी २५ ३० २८
भिण्डी के.जी. १०० ११० १०५
बरेला के.जी. ४५ ५० ४८
स्कूस के.जी. ३५ ४० ३८
रायो साग के.जी. १५ २० १८
पालूगो साग के.जी. २० २५ २२
चमसूरको साग के.जी. २० २५ २२
तोरीको साग के.जी. २० २५ २२
मेथीको साग के.जी. २० २५ २२
प्याज हरियो के.जी. ५० ६० ५५
बकूला के.जी. ४० ४५ ४२
च्याउ(कन्य) के.जी. ८० ९० ८५
च्याउ(डल्ले) के जी २५० २६० २५५
ब्रोकाउली के.जी. ४० ५० ४५
चुकुन्दर के.जी. ६० ७० ६५
जिरीको साग के.जी. ४० ५० ४५
ग्याठ कोबी के.जी. ३० ३५ ३३
सेलरी के.जी. ४२० ४३० ४२५
पार्सले के.जी. ४२० ४३० ४२५
सौफको साग के.जी. २० २५ २२
पुदीना के.जी. २७० २८० २७५
गान्टे मूला के.जी. २० २५ २२
इमली के.जी. १३० १४० १३५
तामा के.जी. ११० १२० ११५
तोफु के.जी. ९० १०० ९५
गुन्दुक के.जी. २७० २८० २७५
स्याउ(झोले) के.जी. २१० २२० २१५
केरा दर्जन ८० ९० ८५
कागती के.जी. ११० १२० ११५
अंगुर(हरियो) के.जी. १४० १५० १४५
अंगुर(कालो) केजी १८० २०० १९०
सुन्तला(भारतीय) केजी ७० ८० ७५
तरबुजा(हरियो) के.जी. ३५ ४० ३८
भुर्इ कटहर प्रति गोटा ११० १२० ११५
काक्रो(लोकल) के.जी. ६५ ७० ६८
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ३० ४० ३५
रुख कटहर के.जी. ७० ८० ७५
नासपाती(चाइनिज) केजी १३० १४० १३५
मेवा(भारतीय) केजी ७० ८० ७५
अदुवा के.जी. १२० १३० १२५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. ३४० ३५० ३४५
खु्र्सानी हरियो के.जी. ८० ९० ८५
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी ८० ९० ८५
भेडे खु्र्सानी के.जी. ९५ १०० ९८
लसुन हरियो के.जी. १२० १३० १२५
हरियो धनिया के.जी. ५० ६० ५५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. ४७० ४८० ४७५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. २५० २६० २५५
ताजा माछा(रहु) के जी २८५ २९० २८८
ताजा माछा(बचुवा) के जी २२० २२५ २२३
ताजा माछा(छडी) के जी २२५ २३० २२८
ताजा माछा(म‌ंुगरी) के जी २४५ २५० २४८
कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

लोकप्रिय